کارگاه آموزش مدرس CELPIP با بهره‌گیری از شیوه‌ی «آموزش مبتنی بر محتوا»

workshop celpip ieltsdaily 120078
Event Details
 • Start Date
  1403/04/22 09:00
 • End Date
  1403/04/22 15:30
 • Status
  Expired
 • Location
 • Price
   750000 Tomans
 • Category
Event Details
 • Start Date
  1403/04/22 09:00
 • End Date
  1403/04/22 15:30
 • Status
  Expired
 • Location
 • Price
   750000 Tomans
 • Category